Marsutmaningen!

Att leva på en viss procent av inkomsten är lite av en lightversion av en No spend challange (beroende på vilken procentsats du siktar på). Det handlar om att dra ner på nöjen och sakerna man i vardagen kanske unnar sig rent ekonomiskt, som att beställa hämtmat eller äta ute. Göra inköp till sig själv och hemmet samt vara med på aktiviteter och nöjen.

Tanken är att mars månad ska innebära en levnadsstandard med spenderande om max 90% av inkomsterna och den här månaden har vårt hushåll det lite extra tajt eftersom jag är föräldraledig och vi nyligen bytt boende som ökat kostnaderna med över 50%.

Inkomster: 34 000kr (100%)

90% av inkomster : 30 600kr

Utgifter

Boende (inkl. amortering & ränta): 12 240kr (36%)

Bil/transport: 3 740kr (11%)

El, internet & TV: 1 020kr (3%)

Försäkringar: 1 020kr (3%)

Mat & förbrukningsvaror: 4 420kr (13%)

Nöjen & underhållning: 680kr (2%)

Kläder & skor: 680kr (2%)

Övrigt: 2 380kr (7%)

Sparande: 3 400kr (10%)

Reserv/oförutsedda kostnader: 1 020kr (3%)

De 10% som BÖR vara kvar vid månadens slut kommer att gå till sparande utöver det budgeterade sparandet som syns ovan.

Som i alla ekonomiska utmaningar, när det gäller att vända på kronorna, ligger god planering till grund för  ett lyckat resultat. Det som kommer plötsligt och spontant är oftast det som drar iväg utgifterna. Vi vet att en kortare resa med bil väntar som kommer utöka bensinkostnaderna i jämförelse med andra månader och även att vi har ett kalas och presentinköp som måste göras, vilket måste ha utrymme under kategorin övrigt.

Min förhoppning är att god planering kan leda till lägre kostnader på mat- och förbrukningsvaror och även att nöjen och övrigt hamnar under budget. Självklart hoppas vi också att inga oförutsedda kostnader tillkommer, i alla fall inte högre än de som är budgeterade.

Den 31/3 kommer den procentuella redovisningen av månadens inkomster och utgifter!

Kommentera

Stäng meny