Ekonomiska målsättningar – utifrån ålder

Det går (tyvärr) aldrig att säga ”Si eller så mycket pengar bör du ha vid den här åldern” eller ”Den här summan bör du spara varje månad” eftersom vi alla är olika och har olika förutsättningar, livssituation, yrke och inkomster. Vad som däremot går att göra är att titta på statistik, medelvärden och utifrån dessa skapa sig en uppskattning av var man ”bör” ligga ekonomiskt vid en specifik ålder. Här kommer en kort sammanställning uppdelad i åldrar för vilka mål som är rimliga att sätta beroende på din ålder!

19-25år

 • Lära sig att leva under sina tillgångar (tillämpa 85%-90% levnadsvana att klara sig på under varje månad).
 • Bli ekonomiskt självständig och skippa bidrag, lån och allmosor från föräldrar och familj.
 • Bygg en buffert för oförutsedda utgifter.
 • Kom igång med ett långsiktigt sparande – gärna investeringar som genererar större summor över tiden. SPARA INGA MÄNGDER långsiktigt eftersom de kommande åren kommer innebära en hel del större utgifter. Se bara till att bygga upp det långsiktiga tänket. 100kr i månaden är perfekt att lära sig börsen på!

26-29 år

 • Sätt dig in i pensionen och påbörja ett pensionssparande.
 • Utveckla det långsiktiga sparandet och kunskaperna gällande börsen.
 • Se till att börja amortera/betala av eventuella skulder och se över tidsplanen för återbetalningar (CSN, bil- och bostadslån).

30-35 år

 • Ha minst en full nettolön sparad för pensionen per år.
 • Skriv ett testamente.
 • Utöka den ekonomiska bufferten (minst tre månadslöner)
 • Se över alla lån och amorteringar. Utöka amorteringen eller ditt långsiktiga sparande beroende på lånevillkor och ränteläge.

36-45 år

 • Öka upp pensionssparandet till tre fulla nettolöner per år, till året du fyller 45.
 • Ta fram en ny ekonomisk plan för lån, amorteringar, sparmål och pension.
 • Se över investeringar och se till att ha en bred spridning. Sänk eventuellt riskerna genom att utöka din portfölj eller gå över till fler fonder än aktier.

46-55 år

 • Öka upp pensionssparandet till fem fulla nettolöner per år, till året du fyller 50.
 • Se över investeringar och se till att ha en bred spridning. Sänk eventuellt riskerna genom att utöka din portfölj eller gå över till fler fonder än aktier.
 • Planera för pension och räkna på hur mycket som behöver sparas för att upprätthålla samma levnadsstandard som i dagsläget.
 • Betala av lån/amortera i största möjliga mån för att nå skuldfrihet innan fyllda 60 år.

56-65 år

 • Betala av lån/amortera i största möjliga mån för att nå skuldfrihet innan fyllda 60 år.
 • Öka upp pensionssparandet till åtta fulla nettolöner per år, till året du fyller 60.
 • Undersök nedtrappning på befintligt jobb inför pension eller en deltidsanställning.
 • Se över investeringsportfölj och sänk riskerna ytterligare.

66 år och framåt!

 • Se till att gå i pension eller trappa ner arbetet och ägna dig åt familj, vänner och hobbies. Med ett ordentligt sparkapital i ryggen kan du leva med guldkant på tillvaron utan att behöva dra ner på din levnadsstandard från livet som arbetande. NJUT!

Kommentera

Stäng meny